Western Arts Club

Co to je Western Arts Club? Westrn Arts Club je společenství osobností, které vycházejí z odkazu westernového umění divokého západu, (western arts) také z jeho historie a podoby. Pojmem divokého západu a s ním spojeným uměním rozumíme také živodní styl. WAC se netváří jako klasický klub, strana se svými průkazy a příspěvky platící členskou základnou, jde o společenství arbitrů soutěží a dalších westernových akcí zajišťujících jejich regulérnost, kvalitu a organizaci v přátelské atmosféře hodné westernových ideí.

Hlavními Arbitry WAC jsou nejen westernoví šampióni, ale také lidé, kteří svůj život zasvětili jistému stylu jednání, poznání WILD WEST a spolu se tak podílejí na odkazu westernového umění a dění u nás i v zahraničí.

Někteří z nás žili v totalitních režimech, kdy úhel pohledu na americký kontinent, zejména pak na Spojené státy jako svobodnou zemi, se svojí svébytnou historií byl v té době velmi aktuální. Naší ikonou byl divoký západ, tedy Americký kontinent s neuvěřitelnou směsicí lidí různých národností, kultur a povah. Máme ve velké úctě původní Indiánské obyvatele jejich filozofii a přímé sepjetí s přírodou. Už proto, že i naši dávní předkové žili podobným stylem.

Dnešní Western Arts Club tak vychází z ideálů pravdivého jednání z dob, kdy čest a úcta k osobnosti něco znamenala.

Je přímým pokračováním tradice evropské pobočky amerického Wild West Arts Clubu, čerpá však také z vlastní zkušenosti a více jak dvacetileté historie pořádání westernových soutěží v ovládání dlouhého biče, lasa, v hodu nožem a tomahavkem a v žonglování s westernovým revolverem. Hodnoty westernu a western arts navazují na tradice sahající k trampské a skautské minulosti.

Jde nám o čestné soužití s lidmi, vyznávajících obdobné hodnoty a myšlení.